::‌اکسير::‌Exir::اکسیر::

Exir Weblog :: وبلاگ اکسیر ::

Thursday, December 18, 2003

سلام. خواستم امسال براي شب چله يه چيز تازه بنويسم، ديدم همون نوشته ي سال قبلم از هرچيزي بهتره. يادش به خير پارسال... يک سال ديگه هم گذشت... تقديم به همه ي بچه هاي عاشق...
***
شب يلدا...
ميگن شب يلدا شب عاشقاس.
ميگن شب يلدا شب معشوقاس.
ميگن هر عاشقي اگه تو شب يلدا دعا کنه، به معشوقش ميرسه.
ميگن اگه عاشق تو شب يلدا به ماه نگاه کنه، تو ماه صورت معشوق رو ميبينه.
ميگن اگه عاشق شب چله براي معشوق گريه کنه، معشوق به يادش مي افته.
ميگن اگه درست نيمه شب چله، عاشق به معشوق فکر کنه، معشوق هم دلش براي عاشق تنگ ميشه.
ميگن عاشق بايد شب چله براي معشوق هديه ببره يا بفرسته.
ميگن اگه عاشق براي معشوق سيب بفرسته و معشوق هم جوابش رو با سيب بده، يعني دلش با عاشقه. ولي اگه براش انار بفرسته يعني يک سال ديگه هم عاشق بايد صبر کنه.
ميگن اگه عاشق با تمام وجود وصال معشوق رو تو شب يلدا از خدا بخواد، حتما به آرزوش ميرسه.
ميگن برفي که شب يلدا مي آد، نشون دهنده رسيدن به معشوق است.
ميگن اگه شب يلدا بارون بياد، عاشق بايد يک سال ديگه هم گريه کنه. ولي اگه آسمون صاف باشه، عاشق فقط بايد تو خواب معشوق رو ببينه.
ميگن اگه عاشق بخواد معشوق به يادش باشه، بايد تو اين شب زير سقف آسمون نفس بکشه.
نميدونم، اينا رو من نميگم، شنيدم و خوندم.
ولي خوب، شب چله اومده... شب عشق نزديکه...
اگه شما هم عاشقين يا معشوق، يارتون رو فراموش نکنين. تنهاش نذارين...
قدر اين شب رو بدونين. معلوم نيست تا سال ديگه براتون صبر کنه يا نه...
بچه هاي عشق، شبتون مبارک...!
***
کي اشکاتو پاک ميکنه، شبا که غصه داري
دست رو موهات کي ميکشه، وقتي منو نداري

برگ ريزوناي پائيز، کي چشم به رات نشسته
از جلو پات جم ميکنه، برگاي زرد و خسته

کي منتظر ميمونه، حتي شباي يلدا
تا خنده رو لبات بياد، شب برسه به فردا

تا خنده رو لبات بياد، شب برسه به فردا...

 

لینکستان .::. .::. Admin .::. 1:17 PM