::‌اکسير::‌Exir::اکسیر::

Exir Weblog :: وبلاگ اکسیر ::

Sunday, October 15, 2006

یا علی مدد...
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: روزی جبرئیل پیشم آمد و گفت یا محمد! خدای عز و جل سلام می رساند و می فرماید: «برادرت علی را مژده ده که عذاب نمی کنم هر کس را که به ولایتش گیرد، و رحم نمی کنم به آن کس که او را دشمن گیرد. من آسمان های هفت گانه را آفریده ام و آنچه میانشان است و زمین های هفت گانه را و هر آنچه بر آن هاست و از آن میان جایگاهی والاتر از رکن و مقام نیافریده ام. با این همه، اگر بنده ای در آن جا از روزی که آسمان ها و زمین ها را آفریده ام پیوسته مرا بخواند، ولی ولایت علی را نپذیرد و به همان حال بمیرد، او را با رو به آتش سرنگون می کنم.»

اینجا رو هم ببینید.
التماس دعا...

 

لینکستان .::. .::. Admin .::. 2:17 PM